Fri. Jul 12th, 2024
Belçika halkı, yabancı işçiye olumlu bakıyor
Göçmenler ve yabancı işçilerle ilgili Belçika’da anket düzenlendi. İnsan kaynakları şirketi Randstad’ın anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı. Belçika halkının yüzde 60’ı, “göçmenlerin maliyetinin kazandırdıklarından fazla” olduğunu düşünüyor. Yüzde 18 ise göçmenlerin ülke ekonomisini geliştirdiğini, yüzde 64’ü göç nedeniyle eğitim kalitesinin düştüğünü, yüzde 58’i kendini daha az güvende hissettiğini söylüyor. Ankete katılanların yüzde 27’si, son 50 yılda göçün Belçika’nın çıkarına olduğunu belirtirken, yüzde 39’u karşıt görüş bildirdi. Yabancı işçilere bakış ise genel olarak olumlu çıktı. Katılımcıların yüzde 60’ı, yabancıların çalışmak üzere Belçika’ya gelmesine olumlu baktıklarını söylerken, sadece yüzde 12 buna karşı çıkıyor. Belçika halkı, yabancı işçiye olumlu bakıyor #1 AA’nın haberine göre, Belçikalıların yüzde 72’si, göçe izin verilmesi için sıkı kurallar getirilmesi gerektiğini belirtti. Bu kurallar arasında zorunlu entegrasyon programları, dil eğitimi ve aile birleşimi öncesi en az 4 yıl çalışma süresi getirilmesi gibi şartlar sıralandı.

By

Leave a Reply